Ortopedická obuv

Společnost Gazela Praha s.r.o. je poskytovatelem individuální ortopedické obuvi, tzn. zakázkové obuvi se specifickými požadavky na léčebnou, kompenzační a estetickou funkci. Naše ortopedická obuv je schopná postihnout většinu postižení s ohledem na konkrétní potřeby jednotlivých pacientů. Výroba je prováděna na základě lékařského předpisu – poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku – který vystavuje odborný lékař (odbornosti ortopedie, ortopedické protetiky, rehabilitační a fyzikální medicíny). 

raoul-ortega-154963-unsplash

Rozlišení dle kódů:

4000045

Obuv ortopedická - jednoduchá - individuálně zhotovovaná - DO 18 let včetně

2 páry za 1 rok, úhrada pojišťovny 50%

Vyžaduje výběr vlastního tvaru, je určena pro kombinovaná postižení tří a více uvedených vad. Jedná se např. o kladívkové prsty, zkřížené prsty, vboč. palce, ztuhlý palec, podélně a příčně plochá noha při realizovaném rovnání DK do 2 cm.

4000046

Obuv ortopedická - jednoduchá - individuálně zhotovovaná - OD 19 LET

2 páry za 3 roky, úhrada pojišťovny 50%

Vyžaduje výběr vlastního tvaru, je určena pro kombinovaná postižení tří a více uvedených vad. Jedná se např. o kladívkové prsty, zkřížené prsty, vboč. palce, ztuhlý palec, podélně a příčně plochá noha při realizovaném rovnání DK do 2 cm.

4000047

Obuv ortopedická - středně složitá - individuálně zhotovená - do 18 let včetně

2 páry za 1 rok, úhrada pojišťovny 90%

Obuv vyžadující úpravu ortopedického kopyta korekcí a výběr vadě odpovídajícího materiálu. Je určena pro kombinované postižení, tzn. tří uvedených vad. Těžké kladívkové deformity prstů, zkřížené prsty velkého rozsahu, vbočené palce nad 45st., ztuhlý deformovaný palec, fixovaná podélně příčná noha, dále pak u pooperačních a poúrazových stavů s větším rozsahem postižení, dále u podstatně porušené funkce a anatomických poměrů nohy, u artritických deformací nohy, u edémů různé etiologie, při realizovaném vyrovnání zkrácení DK od 2,5 do 4 cm. 

4000048

Obuv ortopedická - středně složitá - individuálně zhotovená - OD 19 LEt

2 páry za 3 roky, úhrada pojišťovny 90%

Obuv vyžadující úpravu ortopedického kopyta korekcí a výběr vadě odpovídajícího materiálu. Je určena pro kombinované postižení, tzn. tří uvedených vad. Těžké kladívkové deformity prstů, zkřížené prsty velkého rozsahu, vbočené palce nad 45st., ztuhlý deformovaný palec, fixovaná podélně příčná noha, dále pak u pooperačních a poúrazových stavů s větším rozsahem postižení, dále u podstatně porušené funkce a anatomických poměrů nohy, u artritických deformací nohy, u edémů různé etiologie, při realizovaném vyrovnání zkrácení DK od 2,5 do 4 cm. 

4000049

Obuv ortopedická - velmi složitá - individuálně zhotovená - do 18 let včetně

2 páry za 1 rok, úhrada pojišťovny 90%

Obuv vyžadující úpravu ortopedického kopyta korekcí a výběr vadě odpovídajícího materiálu. Je určena pro kombinované postižení, tzn. tří uvedených vad. Těžké kladívkové deformity prstů, zkřížené prsty velkého rozsahu, vbočené palce nad 45st., ztuhlý deformovaný palec, fixovaná podélně příčná noha, dále pak u pooperačních a poúrazových stavů s větším rozsahem postižení, dále u podstatně porušené funkce a anatomických poměrů nohy, u artritických deformací nohy, u edémů různé etiologie, při realizovaném vyrovnání zkrácení DK od 2,5 do 4 cm. 

4000050

Obuv ortopedická - velmi složitá - individuálně zhotovená - od 19 let

2 páry za 3 roky, úhrada pojišťovny 90%

Obuv vyžadující úpravu ortopedického kopyta korekcí a výběr vadě odpovídajícího materiálu. Je určena pro kombinované postižení, tzn. tří uvedených vad. Těžké kladívkové deformity prstů, zkřížené prsty velkého rozsahu, vbočené palce nad 45st., ztuhlý deformovaný palec, fixovaná podélně příčná noha, dále pak u pooperačních a poúrazových stavů s větším rozsahem postižení, dále u podstatně porušené funkce a anatomických poměrů nohy, u artritických deformací nohy, u edémů různé etiologie, při realizovaném vyrovnání zkrácení DK od 2,5 do 4 cm. 

4000051

Obuv ortopedická - přímá součást protetické pomůcky nebo obuv nahrazující přístroj

2 páry za 1 rok, úhrada pojišťovny 99%

Obuv při vrozené malformaci nebo amputaci nohy v metatarzech a výše, obuv přes vnitřní sandál, přes štítovou protézu, dále ortopedická obuv jako součást vybavení končetinovými ortézami, při aplikaci vnitřního sandálu nebo třmenu k ortéze. Obuv charakteru nosné ortézy a obuv při realizovaném vyrovnání zkrácení DK nad 8 cm. Poukaz podléhá schválení revizním lékařem.

4100006

Úpravy ortopedické obuvi - individuálně zhotovené

maximálně 2 za rok, úhrada pojišťovny 100%

Veškeré úpravy, které jsou prováděny při změně zdravotního stavu a tvaru nohy. Poukaz podléhá schválení revizním lékařem.

4100007

Opravy terapeutické části ortopedické obuvi - individuálně zhotovené

úhrada pojišťovny 75%

Opravy části obuvi, které slouží jako léčebné části, a to i u obuvi složité a velmi složité a obuvi jako přímé součásti protetické pomůcky. Poukaz podléhá schválení revizním lékařem.

naše Partnerské zdravotní pojišťovny