Physical Gait System (PSG)

Baropodometrický test

Baropodometrickým testem, při němž je hodnoceno zatížení nohou, respektive je získána tlaková mapa plosek nohou včetně numerického zobrazení zátěže v jednotlivých bodech se zjišťuje, jakým způsobem se opírá ploska nohy o podložku a jak se projektuje těžiště těla a rozkládá váha těla. Data jsou snímána na 1.200 mm dlouhé aktivní plošině osazené 4.800 tlakovými senzory v klidu (statický test) a za pohybu (dynamický test).