Physical Gait System (PSG)

  • Physical Gait System je sofistikovaný neinvazivní diagnostický systém pro digitální baropodometrii, tedy umožňuje snímání informací o rozložení tlaků na ploskách nohou.
  • Ve výrobní fázi je na numericky řízené frézce vyrobena kvalitní plně individuální ortopedická vložka.
  • Systém umožňuje snímání a analýzu tlakových poměrů na plosce nohy statickou a dynamickou metodou, vyšetření a hodnocení stability a studium morfologie chůze.

Baropodometrický test

Baropodometrickým testem, při němž je hodnoceno zatížení nohou, respektive je získána tlaková mapa plosek nohou včetně numerického zobrazení zátěže v jednotlivých bodech se zjišťuje, jakým způsobem se opírá ploska nohy o podložku a jak se projektuje těžiště těla a rozkládá váha těla. Data jsou snímána na 1.200 mm dlouhé aktivní plošině osazené 4.800 tlakovými senzory v klidu (statický test) a za pohybu (dynamický test).