Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuUncategorized

Pro úhradu Vaší objednávky je možné použít tzv. poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku. Jedná se o tiskopis, který je řádně vyplněn a podepsán odborným lékařem. Poukaz obsahuje Vaši diagnózu a dle číselníku zdravotních pojišťoven kód zdravotní pomůcky, která je Vám doporučena. Na základě tohoto poukazu je pak námi zhotovená zdravotní pomůcka plně, či částečně hrazena Vaší zdravotní pojišťovnou.

Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku (přední strana)
Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku (zadní strana)

Platnost poukazu na léčebnou a ortopedickou pomůcku

  • poukaz je platný 1 měsíc od data vystavení ošetřujícím lékařem
  • razítko lékaře a datum vystavení musí být čitelné
  • u kódu 4000051, 4100006 a 4100007 musí být přímo na poukazu čitelné razítko revizního lékaře a schválení k úhrady
  • na poukazu musí být od lékaře vyplněn kód zdravotního prostředku, dle číselníku zdravotních pojišťoven
  • poukaz lze použít pouze na jednu zakázku
  • poukaz nesmí být poničení (např. potrhaný, pomačkaný, špinavý či jinak znehodnocený)
  • na poukazu nesmí být prováděny opravy přepisováním, překrýváním nebo přelepováním původních údajů – tyto doklady budou vráceny jako neplatné (jedná se o účetní doklad, zdravotní pojišťovna znehodnocené doklady neproplácí)